60. výročie

Continental oslávila 60 rokov výroby dopravníkového pásu v Púchov

Tohtoročný 1. máj 2015 sa stal dňom 65. výročia začiatku gumárenskej výroby v závode na výrobu pneumatík v Púchove, Slovensko, ktorý je v súčasnosti členom skupiny Continental.

Zároveň sa oslavovalo aj 60. výročie začiatku výroby dopravných pásov v Púchove. Hlavným dôvodom zahájenia tejto výroby bolo pokrytie požiadaviek trhu v bývalom Československu. V súčasnosti máme množstvo spokojných zákazníkov nielen zo strednej a východnej Európy, ale aj z takých exotických trhov ako je Južná Afrika či Kazachstan. Počas tejto doby sme vyrobili viac ako 37,5 mil. m2 dopravných pásov a pokiaľ by sme spojili celú produkciu do jedného pásu o šírke 900 mm, jeho dĺžka by presahovala o približne 1600 km obvod našej planéty v mieste rovníka.

Oslava tejto špeciálnej udalosti Continentalu v Púchove pritiahla približne 12 000 návštevníkov vrátane zamestnancov spoločnosti, ich rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov a ďalších hostí. Návštevníci rôznych vekových kategórií prišli do Púchova, aby videli výrobné zariadenia závodu, ktoré sú neustále obnovované a rozširujú tak jeho výrobu ako člena skupiny Continental.

Bohatý program tohto Dňa otvorených dverí zahrňoval pre každého niečo: prehliadku kamióna, prezentáciu požiarnikov a ich zdvíhacej a záchranárskej techniky... Tento deň si najviac užívali malé deti. Nafukovací hrad, balóny, sladkosti a množstvo súťaží bolo pripravených práve pre nich a pre ich rodičov.

Samozrejmou súčasťou programu bola prehliadka výrobných závodov Continental Matador Rubber (výroba plášťov, dopravných pásov, technologické centrum) a Continental Matador Truck Tires (výroba nákladných plášťov). Obidva závody pripravili prehliadku výroby pre návštevníkov a hostia mohli taktiež vidieť nové výrobné haly a priestory, ktoré boli vybudované v minulých rokoch.

60th anniversary of production start in Púchov

 

60th anniversary of production start in Púchov

 

60th anniversary of production start in Púchov