História

HISTÓRIA OBCHODNEJ ZNÁMKY
MATADOR Púchov je nositeľom tradičnej obchodnej známky MATADOR, ktorú používala bratislavská gumárenská firma Matador - prvý výrobca pneumatík v bývalom Československu. Matador Bratislava vyrábal autoplášte od roku 1925. V tridsiatych rokoch sa matadorky montovali na všetky slávne československé automobily a natrvalo sa zapísali do rozvoja automobilového priemyslu po boku ŠKODY, TATRY, AERA a ďalších.

Matador-prvý výrobca pneumatík v ČSR
 • Spoločnosť MATADOR-gumové a balatové závody bola zaregistrovaná vo firemnom registri 7. septembra 1905. V marci 1906 začal MATADOR s výrobou gumových hadíc a remeňov v Bratislave - Petržalke
 • Pokusná výroba pneumatík začala v roku 1925 a až do roku 1931 bol bratislavský MATADOR jediným výrobcom pneumatík v ČSR
 • V roku 1945 bol MATADOR zoštátnený a v roku 1946 sa stáva národným podnikom

Výroba v Púchove sa začala v roku 1950
 • Od roku 1946 rástol import náhradných pneumatík, ktoré nebolo možné pokryť zo zdrojov domácich výrobcov pneumatík (n.p. Baťa, resp. Rudý Říjen, fy Kudrnáč, resp. Rubena Otrokovice, Michelin resp. Mitas Praha). Novú pneumatikáreň sa rozhodlo vybudovať vedenie n.p. Matador Bratislava.
 • 7. septembra 1947 bol slávnostne položený základný kameň novej pneumatikárne MATADOR. Základná stavebná príprava bola ukončená v roku 1948. Napriek problémom po zastavení dodávok kontrahovaného technologického zariadenia z USA, ktoré sa podarilo vyriešiť vďaka obetavosti našich ľudí dodávkami strojov a zariadení z českého pohraničia a z vlastných zdrojov, začala skúšobná prevádzka 1. marca 1950.
 • Výroba v novovybudovanom závode bola oficiálne spustená 1. mája 1950. V roku 1955 sa začala výroba dopravných pásov. Monopolným výrobcom autoduší v Československu je firma od r. 1962. V roku 1968 začala firma vyrábať nákladné radiálne plášte STEEL. O tri roky neskôr začínajú gumárne v Púchove vyrábať osobné radiálne plášte. V roku 1976 bol výrobný program firmy rozšírený o nákladné radiálne plášte ALL STEEL. V roku 1979 sa začala výroba oceľolanových dopravných pásov.
 • V súvislosti s rozširovaním výrobného sortimentu narastal aj význam vedecko-technickej základne, ktorú firma neustále posilovala. V roku 1987 bol v Púchove založený Výskumný ústav gumárenský.

Transformácia firmy
 • Transformácia gumárenského závodu v Púchove začala v roku 1988. V tomto roku bol podniku udelený štatút štátneho podniku a o dva roky neskôr bol transformovaný na akciovú spoločnosť. V rámci transformácie podniku dochádza ku zmene obchodnej známky. Od júla 1993 sa púchovské výrobky opäť po 40 rokoch vyrábajú pod značkou Matador. V roku 1994 bola dokončená transformácia akciovej spoločnosti na privátnu spoločnosť
 • V roku 1994 bol certifikovaný systém riadenia kvality autoplášťov certifikačnou firmou DET NORSKE VERITAS v zmysle normy ISO 9001. O rok neskôr bol certifikovaný systém riadenia kvality dopravných pásov, duší a výrobkov z technickej gumy spoločnosťou TÜV CERT podľa normy ISO 9001
 • V roku 1995 zakladá Matador dcérsku spoločnosť Matador Machinery a spoločný podnik Matador-Omskšina
 • Systém environmentálneho manažmentu bol potvrdený certifikátom spoločnosti DET NORSKE VERITAS v zmysle noriem BS 7750 a ISO 14001 v roku 1996
 • V roku 1998 sa vo firme uskutočnili dva významné audity systému riadenia kvality autoplášťov. Na ich základe sa Matador stal prvou spoločnosťou na Slovensku a vo východnej Európe, ktorá prešla úspešne certifikáciami tohto systému v zmysle noriem ISO 9001 a QS 9000 pod akreditáciou RAB a noriem ISO 9001 a VDA 6.1
 • V septembri 1998 bol v Púchove založený spoločný podnik Continental Matador na výrobu nákladných autoplášťov
 • V roku 1999 bol ukončený proces transformácie spoločnosti zmenou strategického riadenia a prechodom na divizionálny systém
 • Rok 2004 sa niesol v duchu výrazných akvizícií. S etiópskou spoločnosťou Addis Tyre Company Matador založil spoločný podnik Matador ATC so sídlom v etiópskej Addis Abebe na výrobu diagonálnych a radiálnych autoplášťov pre africký trh
 • Rok 2005: Matador je nadnárodnou a diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia
 • V roku 2007 získala 51% gumárskej divízie MATADOR Rubber spoločnosť Continental AG, Nemecko. Strategický vstup posilnil väzby úspešných joint venture partnerov – umožňuje im spoločnú expanziu a stavia základ výrobnej základne pre východnú Európu
 • V roku 2008 Continental AG Hannover zvýšil od 1. júla svoj podiel v Continental Matador Rubber Púchov z 51% na 66%, čo potvrdzuje odhodlanie Continentalu investovať v Púchove
 • V roku 2009 zvýšil Continental AG Hannover svoj majetkový podiel na 100%. V pribehu tohto roka sa v Púchove otvorilo nové distribučno-logistické centrum spoločnosti Continental pre strednú a východnú Európy, ako aj novej výrobnej haly finalizácie
 • 2010 - Continnetal otvára v máji v Púchove novú výrobnú halu, ktorá umožní ďaľšie navýšenie kapacít pre výrobu osobných a ľahkých nákladných pneumatík
 • 2011 - Vedením spoločnosti Continental bol odsúhlasený projekt ďalšieho navýšenia výrobných kapacít. Dokončených bolo 20 tisíc m2 skladovacej plochy (vrátane 18 nakladacích rámp) nového Distribučného centra, 7 150 m2 novej výrobnej haly vrátane montáže výrobných technológií a ukončila sa hrubá stavba ďalšej výrobnej haly o výmere 7 400m2
 • 2015 – Tohtoročný 1. máj 2015 sa stal dňom 65. výročia začiatku gumárenskej výroby v závode na výrobu pneumatík v Púchove, Slovensko, ktorý je v súčasnosti členom skupiny Continental. Zároveň sa oslavovalo aj 60. výročie začiatku výroby dopravných pásov v Púchove.

Ecotubelt

 

Ecotubelt

 

Ecotubelt