Organizácie

Matador vyrába dopravné pásy od roku 1955. Dlhoročné bohaté skúsenosti, moderná technológia výroby a vysoká technická úroveň spolu s kvalitou dopravných pásov MATADOR zaručuje ich prevádzkovú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Dopravné pásy vyrábame podľa európskych aj celosvetových štandardov, taktiež podľa národných noriem a špecifikácií, čo dokazuje skutočnosť, že naše výrobky prevádzkujú užívatelia takmer po celom svete.

Našim cieľom je vyrábať dopravné pásy tak, aby čo najlepšie zodpovedali požiadavkám našich zákazníkov, zároveň však kladieme dôraz na čo najmenšie zaťaženie životného prostredia v súvislosti s ich výrobou a následným používaním. Vývoj nových konštrukcií dopravných pásov v našom Výskumnom ústave gumárenskom a úzka spolupráca s akademickou obcou, ktorá sa zapodieva problematikou pásovej dopravy nám pomáhajú udržiavať krok so svetovým trendom a zaraďuje nás medzi popredných európskych výrobcov. Podľa konštrukcie výstužného materiálu rozlišujeme dopavné pasy gumotextilné a oceľokordové. Gumotextilné dopravné pásy majú nosnú kostru tvorenú z pogumovaných polyamidových (P) alebo polyesterových (EP) séglových tkanín. Vyrábané sú v pevnostných radoch od 200 - 3500 N/mm a v šírkach 400 - 2400 mm. Oceľokordové dopravné pásy majú nosnú kostru tvorenú z oceľových kordov uložených v gumovom jadre, ktorá je chránená krycou vrstvou. Vyrábané sú v pevnostných radoch 1000 - 5000 N/mm a v šírkach 600 - 2400 mm.