Referencie

Dopravné Pásy

MATADOR 125 B - 5/300 PAK 4/25 PAN

  • vyrobený - október 1967
  • v prevádzke od - február 1969
  • osová vzdialenosť dopravníka: 1100 m
  • rýchlosť: 1,75 m/s
  • výkon: 500 t/h
  • materiál: drvený vápenec
  • frakcia: 0 – 40 mm

  • prepravil cca 31 mil. ton materiálu