SteelBelt

Dopravné pásy SteelBelt sú vhodné na prepravu materiálu na veľké osové vzdialenosti v ťažkých pracovných podmienkach, K použitiu v náročných podmienkach ich predurčuje predovšetkým malé predĺženie pri zaťažení a ich vynikajúca schopnosť prispôsobiť sa korýtku dopravníka vďaka nízkej priečnej tuhosti.

Konštrukcia
Kostra je tvorená vysokopevnými oceľovými výstužnými kordami uloženými jednej rovine a obalené sú v jadrovej gume, ktorá zabezpečuje dokonalé spojenie hornej a spodnej krycej vrstvy. Táto pevná väzba zabezpečuje optimálnu funkčnú schopnosť a vysokú odolnosť. Radením kordov podľa vybraných rozostupov kordov je možné docieliť pevnostné rady.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov STEELBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
M (X) - sú vhodné na prepravu brúsivého, ostrohranného materiálu s veľkou mernou hmotnosťou a veľkou kusovitosťou
N (Y) - sú určené na prepravu zrnitého, sypkého materiálu, mierne brúsivého charakteru
NAA (W) - predovšetkým sú určené na prepravu veľmi brúsivého materiálu s malou kusovitosťou

Steelbelt