Zákaznícke služby

  • školenia užívateľov a dílerov
  • šéfmontáže
  • technický inžiniering (navrhovanie vhodných typov dopravných pásov, optimalizácia a unifikácia pásov, navrhovanie technickej úpravy dopravníkov, technické poradenstvo, posudky a expertízy)