ChemicalBelt

Dopravné pásy ChemicalBelt sú určené do prostredia s pôsobením chemických činidiel, na prepravu materiálov obsahujúcich anorganické kyseliny a zásady.

Konštrukcia
Kostra je z polyamidových tkanín P, alebo polyesterových tkanín. Krycie vrstvy chránia kostru dopravného pásu proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom pôsobiacim na dopravný pás. Svojimi vlastnosťami musí odolávať agresívnym účinkom prepravovaného materiálu a prostredia. Krycie vrstvy pozostávajú zo špeciálnych polymérov, ktoré odolávajú agresívnym účinkom prepravovaného materiálu.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov CHEMICALBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
C - sú určené do prostredia s pôsobením chemických činidiel, na prepravu materiálov obsahujúcich anorganické kyseliny a zásady.

Chemicalbelt