Ecotubelt

Dopravné pásy pre všeobecné použitie Ecotubelt sú určené na dopravu ekologicky závadných materiálov, ktoré spôsobujú nadmerné znečisťovanie životného prostredia. Princíp dopravy spočíva v zvinutí pásu do tvaru hadice, v ktorej sa prepravuje materiál.

Konštrukcia
Kostra je tvorená z niekoľkých textilných vložiek, ktoré sú pogumované vrstvou špeciálnej gumovej zmesi zabezpečujúcej adhezívne vlastnosti medzi vložkami. Kostra v zásade je tvorená z polyamidových tkanín P, alebo polyesterových tkanín v osnove a polyamidových tkanín v priečnom smere EP. Použitím špeciálnej konštrukcie kostry je zabezpečená priečna tuhosť

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov ECOTUBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
A (X) - sú určené na prepravu brúsivého a ostrohranného materiálu s veľkou kusovitosťou
AA (W) - sú určené na prepravu veľmi brúsivého, zrnitého a sypkého materiálu
D - sú určené na prepravu materiálov v podmienkach, kde teplota na povrchu pásu nepresiahne +125 ºC

Ecotubelt