FireBelt K

Dopravné pásy FireBelt K sú určené pre prepravu sypkého a kusového materiálu v prostredí s nebezpečenstvom vzniku výbuchu a šírenia požiaru.

Konštrukcia
Kostra môže byť tvorená z niekoľkých vrstiev textilných vložiek, respektíve oceľovými kordami, ktoré sú pogumované vrstvou špeciálnej gumovej zmesi zabezpečujúcej adhezívne vlastnosti Dôležitými vlastnosťami sú antistatické vlastnosti a nehorľavosť.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov FIREBELT K podľa druhu prepravovaného materiálu:
K - sú určené na prepravu horľavých a výbušných matreiálov spĺňajú požiarno-technické vlastnosti podľa DIN 22 103, DIN 22 10429 , DIN 22 131a ISO 340

Firebelt K