FireBelt V

Dopravné pásy FireBelt V sú určené na prepravu horľavých materiálov v podzemí.

Konštrukcia
Kostra môže byť tvorená z niekoľkých vrstiev textilných vložiek, respektíve oceľovými kordami, ktoré sú pogumované vrstvou špeciálnej gumovej zmesi zabezpečujúcej adhezívne vlastnosti a súčasne zabezpečuje nehorľavosť kostry. Dôležitými vlastnosťami krycej vrstvy sú antistatické vlastnosti a nehorľavosť.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov FIREBELT V podľa druhu prepravovaného materiálu:
V - sú určené na prepravu horľavých a výbušných matreiálov v podzemí, spĺňajú požiarno-technické vlastnosti podľa DIN 22 109-2 , DIN 22 129

Firebelt V