FrostBelt

Dopravné pásy FrostBelt sú určené predovšetkým pre prepravu sypkého a kusového materiálu pri extrémne nízkych teplotách prostredia.

Konštrukcia
Kostra môže byť tvorená z niekoľkých vrstiev textilných vložiek, respektíve z oceľových kordov, ktoré sú pogumované vrstvou špeciálnej gumovej zmesi zabezpečujúcej vysoké adhezívne vlastnosti a súčasne zabezpečuje vysokú pružnosť nosného telesa potrebného pri nízkych teplotách hlboko pod bodom mrazu. Krycie vrstvy chránia kostru dopravného pásu proti vonkajším klimatickým vplyvom prostredia a mechanickému poškodeniu. Svojimi vlastnosťami musia odolávať agresívnym účinkom prepravovaného materiálu a prostredia. Dôležitou vlastnosťou je schopnosť zabezpečiť pružné vlastnosti pásu pri zvlášť nízkych teplotách do - 60ºC.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov FROSTBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
R - sú určené na prepravu sypkých a kusovitých materiálov pri nízkych teplotách

Frostbelt