OilBelt

Dopravné pásy OilBelt sú určené pre dopravu olejových a mastných materiálov obsahujúcich nepolárne organické rozpúšťadlá a ropné látky.

Konštrukcia
Krycie vrstvy dopravných pásov pozostávajú zo špeciálnych polymérov, ktoré odolávajú škodlivým účinkom prepravovaných materiálov.

Kostra je tvorená štandardne z textilných vložiek, môže byť z polyamidových tkanín P , alebo polyesterových tkanín v osnove a polyamidových tkanín v priečnom smere EP.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov ECOTUBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
G - zmena objemu v ASTM 3 pri 46 hod 100 0C max. 30%
GT - zmena objemu v ASTM 3 pri 72 hod 100 0C max. 70% - odolnosť do 120º C
GMOR - zmena objemu v ASTM 3 pri 72 hod 70 0C max. 70% - stredne odolný

Oilbelt