Slidebelt

Dopravné pásy s jednostranným nánosom krycej vrstvy (horná alebo dolná časť kostry nie je pogumovaná)

Použitie

  • preprava materiálu, ktorý je lepivý na kryciu vrstvu dopravného pása
  • inštalácia na špeciálny dopravník, ktorý má miesto valčekových stolíc klznú plochu

Výroba

  • typový rad 200/2 – 500/3

do hrúbky 5 mm s rezaným okrajom,
nad 5 mm aj s ochranným okrajom

Slidebelt