Dopravné pásy pre špeciálne použitie

Našim cieľom je vyrábať dopravné pásy tak, aby čo najlepšie zodpovedali požiadavkám našich zákazníkov, zároveň však kladieme dôraz na čo najmenšie zaťaženie životného prostredia v súvislosti s ich výrobou a následným používaním. Vývoj nových konštrukcií dopravných pásov v našom Výskumnom ústave gumárenskom a úzka spolupráca s akademickou obcou, ktorá sa zapodieva problematikou pásovej dopravy nám pomáhajú udržiavať krok so svetovým trendom a zaraďuje nás medzi popredných európskych výrobcov.

ShockBelt

ShockBelt

Dopravné pásy v gumotextilnom, alebo oceľokordovom prevedení s jednou alebo viacerími nárazníkovými vložkami...

FireBelt

FireBelt V

Dopravné pásy FireBelt V sú určené na prepravu horľavých materiálov v podzemí...

FireBelt

FireBelt K

FireBelt K sú určené pre prepravu sypkého a kusového materiálu v prostredí s nebezpečenstvom vzniku výbuchu a šírenia požiaru...

ThermBelt

ThermBelt

Dopravné pásy pre všeobecné použitie ThermBelt sú určené pre dopravu horúceho sypkého a kusového materiálu...

FrostBelt

FrostBelt

Určené predovšetkým pre prepravu sypkého a kusového materiálu pri extrémne nízkych teplotách prostredia...

EcotuBelt

EcotuBelt

Ecotubelt sú určené na dopravu ekologicky nezávadných materiálov, ktoré spôsobujú nadmerné znečisťovanie životného prostredia...

OilBelt

OilBelt

Dopravné pásy OilBelt sú určené pre dopravu olejových a mastných materiálov obsahujúcich nepolárne organické rozpúšťadlá a ropné látky...

ChemicalBelt

ChemicalBelt

Určené do prostredia s pôsobením chemických činidiel, na prepravu materiálov obsahujúcich anorganické kyseliny a zásady...

CrossBelt

CrossBelt

Dopravné pásy pre strmá preprava materiálu...

Elevatorbelt

ElevatorBelt

Dopravné pásy na prepravu materiálu, kde treba na krátkej vzdialenosti prekonať veľké prevýšenie...

SlideBelt

SlideBelt

Dopravné pásy s jednostranným nánosom krycej vrstvy...