ThermBelt

Dopravné pásy pre všeobecné použitie ThermBelt sú určené pre dopravu horúceho sypkého a kusového materiálu. Doporučuje sa používať všade tam, kde teplota prepravovaného materiálu prevýši 60 ºC.

Konštrukcia
Kostra je tvorená z polyamidových tkanín P, alebo polyesterových tkanín v osnove a polyamidových tkanín v priečnom smere EP. Krycie vrstvy chránia kostru dopravného pásu proti vonkajším klimatickým vplyvom prostredia, mechanickému poškodeniu a hlavne pôsobeniu vysokých teplôt pôsobiacich na dopravný pás.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov THERMBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
D - sú určené na prepravu materiálov v podmienkach, kde teplota na povrchu pásu nepresiahne +125 ºC
H - sú určené na prepravu materiálov v podmienkach, kde teplota na povrchu pásu nepresiahne +150 ºC
T3 - sú určené na prepravu materiálov v podmienkach, kde teplota na povrchu pásu nepresiahne +175 ºC

Thermbelt